Kontakt

Sídlo spoločnosti:

Roman Chilý
Dunajov 125
023 02 Dunajov

číslo distribútora FMWORLD: 281657985
číslo distribútora PROUVÉ: 1710248

IČO: 40467066
DIČ: 1049172696
reg. OÚ Čadca, ŽO-2003/01325/2/Bla

Č. účtu: SK4911110000001101228009
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky


tel: +421 915 883 425
e-mail: obchod@kozmetikafm.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
E-mail: za@soi.sk