Feromóny

Čo sú feromóny?

Feromóny sú prírodné chemické látky, ktoré v rôznej koncentrácii produkuje každý z nás. Je to zásadný faktor, ktorý určuje, ako sme sexuálne príťažlivý pre opačné pohlavie. Narozdiel od bežných vôní, ktoré sú zaznamenávané čuchovými žľazami v nose, sú feromóny zaznamenávané orgánmi, umiestnenými v nosnej jamke priamo pod nosom. Keď tieto orgány zaznamenajú feromóny, pošlú správu do mozgu, ktorý začne stimulovať podvedomé zvýšenie sexuálnej rozkoše. Naše feromonované parfumy obsahujú vysoké koncentrácie týchto látok, ktoré Vám zaručia úspechy nielen v atraktívnosti a sexuálnom živote, ale vďaka týmto faktorom aj pracovné a študentské úspechy. Parfém možno zakúpiť vo variantoch pre mužov aj pre ženy.

Pre mužov
Mužská esencia sa skladá z feromonových látok, ktorými sú androstenol a androstenon. Žena, ktorá je vystavená koncentrovanému feromonovému pachu okamžite vníma Vašu sexuálnu príťažlivosť. Stanete sa predmetom jej chtíča a budete pre ňu neodolateľne príťažlivý, bez toho, aby ona presne vedela prečo. Feromony sú triumf vo Vašich rukách pred ostatnými mužmi, ktorí sa usilujú o rovnakú ženu ako vy.

Pre ženy
Variant pre ženy má rovnako vysokú kvalitu a efekt ako ich mužské náprotivky. Skladá sa z androstenolu a rôznych kopulinových látok. Feromony pre ženy je nenahraditeľná zbraň, aby priťahovali mužov. Môžete vzbudiť túžbu, kedy chcete a u koho chcete.

Chcete zvýšiť svoju sexuálnu príťažlivosť?
Vedcom sa podarilo izolovať a synteticky vyrobiť steroidy, z ktorých sa skladajú ľudské feromóny. Feromonováé vôňe sú vyrábané laboratórne a sú 20x silnejšie ako prirodzené feromóny ľudského tela. Preparáty dokázali svoj efekt vo vedeckých testoch. Chcete vedieť ako byť úspešný vo Vašich milostných vzťahoch? Čo spôsobuje, že niektorí majú silný sex-appeal a veľký úspech u žien, zatiaľ čo iným sa moc nedarí? Obvykle každý posudzuje vzhľad, stavbu tela, osobnosť a ďalšie, ale existuje ešte mnoho ďalších faktorov. Kľúčom k úspechu sú feromóny. Ľudské feromóny Vám môžu umožniť zvýšiť Vašej sexuálnu príťažlivosť, vystupovať prirodzenejšie a dosiahnuť lepšie výsledky vo Vašich vzťahoch s druhými. Ako iste viete, tak sa feromóny vyskytujú vo zvieracej ríši, kde tvoria veľmi silnú sexuálnu odozvu.

Ako používať feromóny?
Rovnako ako bežné parfumy. Môžete si ich nastriekať na krk, ramená, alebo inú časť vášho tela.
Feromóny môžete nosiť kedykoľvek, keď chcete zaujať opačné pohlavie. Môžete ho ale používať aj počas každodenných aktivít. Pomôže Vám aj pri komunikácii medzi ľuďmi rovnakého pohlavia. Feromóny tak môžete používať denne, aby ste získali úspechy v práci, v škole, diskotéce, baru alebo akékoľvek spoločenské udalosti.

Ako feromóny fungujú?
Na rozdiel od bežných vôní, ktoré sú zaznamenávané čuchom, sú feromóny zaznamenávané Jacobsonovým (vomeronasálnym orgánom - VNO), ktorý má tvar akejsi trubičky a nájdete ho v nose v blízkosti nosnej prepážky. Tento malý orgán funguje ako senzor ľudských feromónov. Je zodpovedný za prenos molekúl feromónov, ktoré sú zložené z mnohých signálov a pôsobí priamo na hypotalamus. Voniace "odkazy" tak paralelne putujú do rozličných častí mozgu a ovplyvňujú tak naše správanie. Feromony teda vnímame bez toho, aby sme o tom vedeli.

Feromóny vylučuje každý z nás. Problém je v tom, že tento proces nemôžeme vedome ovlivňovať. Sú vylučované prostredníctvom kože a okrem potu ich obsahujú aj sliny. I keď sú feromóny súčasťou potu, samy o sebe bývajú bez zápachu.

Výskum feromónov
Aj keď bol VNO objavený pred viac ako sto rokmi, vedci mu pôvodne neprikladali žiadnu váhu a označili ho za neužitočný!!
Bolo to zrejme preto, že ľudský VNO je veľmi malý a skrytý, okrem štrbiny, ktorá vedie dovnútra. Niektorí z vedcov usúdili, že tento orgán atrofoval a nie je funkčný.
Pred pár rokmi sa ale týmto problémom začali zaoberať vedci a dospeli k nečakaným záverom. Zistili, že ľudský VNO je plne funkčný.

Ako k tomuto objavu došlo?
Profesor Berliner od 50. rokov pôsobil ako profesor anatómie na Lekárskej fakulte v Salt Lake City v Utahu, kde sa venoval štúdiu vlastností látok z ľudskej kože. A ako to už býva, na svoj najväčší objav prišiel úplnou náhodou. Zabudol totiž banku s extraktom otvorenú na svojom stole v laboratóriu a všimnul si zmien svojho správania - cítil sa príjemne uvoľnený a sebaistý. V návale vedeckej vášne urobil podfuk na svojich spolupracovníkoch - náhodne odložil ďalšie otvorené liekovky a pozoroval svojich kolegov.
Nálada v laboratóriu sa nápadne zmenila. Inokedy nudní vedci sa premenili v príjemne, dobre naladených ľudí, ktorí spolu dokonca koketovali. Síce už vtedy tušil, že urobil veľký objav, ale nikomu to neprezradil. Vedel, že extrakty z ľudskej kože môžu obsahovať ľudské feromóny, a teraz už len potreboval objasniť zloženie látky, ktorá prináša dobrú náladu a spokojnosť so sebou samým. Až o rok neskôr (keď už bol príbeh profesora Berlinera patentovaný), prezradil skutočné chemické zloženie parfémov - šlo o steroidnou látky typu androstenov (pochádzali od mužov a pôsobili na ženy) a ženských estrenov (pôsobiacich predovšetkým na mužov). Dvaja z androstenov boli už dlho predtým známe ako kancov feromóny a používali sa na uľahčenie párenie u prasníc.

Vôňa feromónov
Účinná zložka feromónov pôsobí na podvedomej úrovni prostredníctvom VNO a nemá žiadnu vôňu. Avšak nosná zložka vlastného feromónov určitú pižmovú vôňu má. Niektorí ľudia túto vôňu necítia vôbec, niekomu je príjemná, iní naopak túto vôňu popisujú dokonca ako ľahký zápach potu.
Tento pižmový oder môžu niektoré ženy v závislosti od kultúrnych zvyklostiach, výchove, stave a sensitivity, ktorá súvisí s menštruáciou, vnímať ako nepríjemný a invazívny. 25% všetkých mužov nie je schopných tento oder vnímať! Väčšina žien ho ale vníma veľmi dobre.
Kúzelné zlepšenie nálady a príťažlivosť, ktorú používatelia popisujú, je výsledkom aktivácie špeciálnych orgánov, ktoré sa nachádzajú v nosa a vymenujú sa vomeronasálnými orgánmi. Zmena teda nie je vnímaná čuchom ako zmyslom.
Skutočný feromonový efekt sa dostavuje podvedome a teda nie je potreba, aby ostatní cítili pižmová vôňu. Je to ako podprahový odkaz na páskach, ktoré sa používajú pre autotréning. Je tam zvuk, ktorý počujete, ktorý sa ale stráca pod inými zvuky na páske.
Feromonový oder je prítomný, ale v skutočnosti ho nevnímáme, práve kvôli vôňi parfumu a ostatným pachom.Vône parfumu sa mieša s pachom feromónov a robí ho prijateľnejším.
Tiež ak máte na sebe sexy parfém, prebudí sa pri objekte Vášho záujmu čuchový zmysel a ona sa bude snažiť zachytiť Vašu vôňu. Potom nastúpie feromóny.

Doba účinku
Feromón účinkuje len niekoľko hodín po nanesení. Potom dôjde k rozpadu feromónov a jeho účinok pominie. Ale charakteristická vôňa nosnej zložky môže byť stále malá po dobu aj niekoľkých dní (v prípade, že dané miesto neomyjete).

Čo získate s feromónmi?
Feromóny Vám dodajú auru sily. Ako muža Vás urobia príťažlivejším, mužnejším. To je dobrý spôsob ako zaujať väčšinu žien.
Osobnosť "osamelého vlka" však môže niektoré ženy vystrašiť. Pamätajte teda, že musíte vyzerať priateľsky. Musíte správne rozdeliť nakoľko byť žrebec a nakoľko sa správať milo, byť nápomocný a zábavný, inak sa budete k ženám dostávať len ťažko.
Ľudia sú radi milovaní. Ľudia sú radi s tými, ktorí majú dobrú náladu. A predovšetkým ženy často hľadajú niekoho, ktorého život je zameraný pozitívne. Chémia je len polovica obrázku, ktorý o sebe dávame ostatným. Ľudia sú zložitejší, spoločenskejší a duchovnejší ako iné zvieratá. Na dosiahnutie cieľa je potrebné viac než len feromóny.